נשנה את המילים לגרסת פרידה:

היה מאוד נעים איתכן
או :
היה נעים לפגוש אתכן

להת-ר-אות...