סיכום השיעור:

נאזין להקלטה:
1. עם בובה.
2. תנועה בישיבה ומשחק קוקו,
ישיבת עקבים.
3. פעילות עם מטפחות.