סיכום השיעור:

הסרטון מהגן מזכיר לנו איך הצליחה הארנבת להעיר את הדוב - עם דבש צהוב.
זו הייתה הזדמנות לחזור על השיר "ארנבת, על מה את חושבת?"
(הפעם היא מסכימה לגלות:
היא חושבת על רעיון טוב להעיר את הדוב)

אמרה הארנבת לדוב:
התעוררת! בוקר טוב!

שירת מענה:
חם-חם-חם, נלך לים –
בקול ארנבת.

פעם תורי ופעם תורכם.
פעם אני – ופעם אתם.
מה שהארנבת תשיר,
ומה שהיא תאמר –
שירו אחריה בדיוק אותו דבר.

נוכל לעשות זאת עם בובת הארנבת, ובהמשך גם בלעדיה.

נשיר אחרי הארנבת: "חם-חם-חם, נלך לים!"
(בלחן פתיחת המארש מתוך מפצח האגוזים מאת צ'ייקובסקי. זוהי הכנה להאזנה).  

שירת מענה:
חם, חם, חם, נלך לים –
בקול דוב.

התעורר דובי-דוב,
אמר "בוקר טוב",
טעם דבש צהוב ואמר לארנבת:
"חם-חם-חם, נלך לים".

ההנחיה:
פעם אני, ופעם אתם.
פעם תורי, ופעם תורכם.
כל מה שאשיר, כל מה שאומר –
חיזרו אחריי אותו דבר.
(או: כל מה שהדוב יאמר...)

נוכל לעשות זאת עם בובת הדוב, ובהמשך גם בלעדיה.

שוב נשיר את המילים בלחן המארש ממפצח האגוזים של צ'ייקובסקי –
הפעם בקולו של הדוב.

אני מזמינה את המנגינה -
נאזין למארש מתוך מפצח האגוזים של צ'יקובסקי
(הקטע ערוך).

פעילויות מדורגות תוך ההאזנה:

1. דוב וארנבת הולכים לים - תצוגה עם הבובות. 
2. תנועות בישיבה. 
3. תנועה במרחב:
תחילה נערוך הכנה של ריצה בתור: "רק אני רצה, רק אתם רצים".