הטבלאות ניתנות להורדה מ"חומרי עזר לשיעור".
לאחר ההורדה תוכלו להגדיל אותן
.

הטבלאות מראות כיצד מוגשים החומרים ברצף השיעורים:

מתי הפעילות חוזרת על עצמה כפי שהיא, מתי היא משתנה וכיצד.

כדי להימנע מעומס יתר,
ויתרתי כאן על ציון השירים הפונקציונליים (שיר שלום, שיר להצגת הגיטרה וכו').

משימה
מציעה לקחת מרקרים ולסמן במערכי השיעור השלמים:
דקלומים בצבע אחד, שירים (לא פונקציונליים) בצבע אחד וקטעי האזנה בצבע שלישי.
כך תוכלו להתרשם מהיחס ביניהם בכל מפגש.

טבלת המשך: חומרים מוזיקליים שמצטרפים החל משיעור מס' 4 והלאה