סיכום השיעור:

הצעות לליווי בכלי הקשה:

"חול" - סבב תוף, פעמונים מתנגשים או מצילות מתנגשות.

דגדוגים ושפשופים: גירודים בגווירו או רשרושים במראקאס.

ארמון: מקלות הקשה.

הפקות צליל שונות בכלי בודד או תזמור בקבוצות.