"קשקושי דגים ומדוזות"
אילאיל שרון

דיגי-דיגי-דג, דיגי-דיגי-דג
(פַּ-פַּ-פַּ-פַּה – עם השפתיים, ללא קול)

דַגי דיגי דיגי, דַגי דיגי דיגי   
דיגי דיגי דיגדגים/דיגדוגים

זוזי, זוזה
הה!
מדוזה!

מֶ-מֶ-מֶ...   מדוזה – אַי!  
מֶ-מֶ-מֶ...   מדוזה – בַּי.

מֶ-מֶ-מֶ...   מדוזה – אאו!
מֶ-מֶ-מֶ...   מדוזה – צ'או..

סיכום השיעור:

ארנבת ודוב שחו קצת במים.
אמר דובי-דוב:
"משהו מדגדג לי ברגליים!"
שחו עוד במים. אמרה הארנבת:
"משהו מדגדג לי ברגליים!"

מי דגדג להם ברגליים?
נדקלם את חלקו הראשון של הדקלום.

אמר דוב-דוב:
"ארנבת, מהר זוזי!"
אמרה הארנבת:
"דובי-דוב, מהר זוזה!"

מה הם ראו?
נדקלם את חלקו השני של הדקלום.

הצעות לפעילויות מדורגות:

1. תצוגה ראשונית:
בובת דג, תמונת מדוזה.
2. תנועות ידיים בישיבה.
3. במרחב.
4. סבב תוף – הקשה בהברות: אי, בי, אאו וצ'או.
5. סיום מפגש:
לאחר שלימדנו את הקשקושים הללו, מתאים לסיים עמם את המפגש (במרחב) -
"בי" ו"צ'או".
זהו סיום נחמד ביותר.