הזמנת גמדים לצאת מהתיק:

גמד אדום, שלום שלום!
זמן לקום, יש גן היום!
הגמד לא קם, הוא נם ונם ונם...
אולי נעיר אותו בשירה?
נחזור על כך עם גמדים נוספים.

שיר השעון  /   וריאציה שלי על שיר קיים, מחבריו לא ידועים לי.

תיק-תק, תיק-תק, מתקתק שעון.
תיק-תק, תיק-תק, די, מספיק לישון.
תיק-תק, תיק-תק, זמן לקום, גמד.
תיק-תק, תיק-תק, איזה יום נחמד!


בסיום –
סיומת עולה (מתיחת זרועות מעלה)
או יורדת (הצלבת זרועות על החזה).

רצף פעילויות בחזרתיות מתפתחת:
*נלווה את השיר בתנועת אצבעות מצד לצד (כמו מטוטלת שעון)
או בהקשות אצבע לאצבע - עם התבנית החוזרת.
*נשלב מעברים בין שירה בקול לשירה שתוקה.
*נקיש את התבנית בכלי הקשה.
*נזמין לשירה בתור:
בפעמים הראשונות הילדים ישירו רק את שורות ה"תיק-תק", ואנו נמשיך.
כשהשיר יהיה מוכר, נוכל להחליף תפקידים.

הדגמות מצולמות מהגן:
הזמנת גמד לצאת מהתיק ולשבת על ספסל.
האזנה וזיהוי של לחן השיר במטלופון.
הזמנת סולניות.
ליווי בכלי הקשה בתבנית החוזרת.