התרשימים ניתנים להורדה מ"חומרי עזר לשיעור".
לאחר ההורדה תוכלו להגדיל אותם
.

התרשימים יסייעו לכן לראות במבט-על את הופעת החומרים ברצף שמונת השיעורים:

אילו אביזרים, מה חוזר, מה חדש, באיזה סדר, מתי קמים למרחב ומה יורד מסדר היום לעת עתה (לעתים אני עוזבת חומרים וחוזרת אליהם לאחר הפסקה – ואז הפעילויות סביבם ממשיכות להתפתח).

הצבעים מראים מהו דקלום, מהו שיר, מהו קטע האזנה אינסטרומנטלי
ומהו שיר פונקציונלי (שיר שלום, שיר להצגת הגיטרה וכו').

הסתכלו במקרא שבתחתית כל תרשים.