כיצד נהפוך שירים קטנים מספרות הילדים לדקלומי משחק?

קורס דקלומים מעמיק:
האוצר הבלום, הגלום בדקלום

עלות: 

400 ש”ח

אקח לי ספר ליד,
אחפש לי בו

שיר קטן, נחמד…


הקורס מציע טכניקה שיטתית, מובנית ויצירתית, שתוכל להוות כלי ישים ומעשי לשילוב ספרות הילדים בעבודתכן. 


שיטת העבודה תודגם בעזרת 22 דקלומים יפים, המתאימים לשילוב עם תכנים מגוונים הנלמדים במשך השנה
(ראו פירוט בתוכן השיעורים).


בקורס נפגוש שירים קטנים מספרות הילדים, נחפש כיצד לקרוא אותם, נכין מהם דקלומי ממת”ק איכותיים, המוגשים בקולנו, ונעטוף אותם בעטיפה צבעונית ומסקרנת של משחק, מוזיקה, תנועה וקול.


משך הקורס
: ארבע שעות וארבעים דקות.


מוזמנת להתרשם מסרטון הטעימה:

תוכן הקורס

מבוא לאיתור ממת"קים
יישום: חיפוש ממת"קים בדקלומים נוספים - בתוספת שלל פעילויות של חזרתיות מתפתחת
חטיבת עבודה עצמית ויישום
דילוג לתוכן