סיכום השיעור:

הצעות לליווי המארש בכלי הקשה:

1. מענה בגווירו.

2. הכרזה  לגביע: "חם חם חם, נלך לים" (כמו מיקרופון)
והקשות במענה.